Vir: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/ 22.4.2009

Osnovnošolsko izobraževanje 2008/09

 

Spreminjajo se določbe 17. člena, ki natančneje opredeljujejo izbirne predmete v osnovni šoli. Sprememba ukinja obveznost učenca, da izbirne predmete obvezno izbira iz obeh sklopov izbirnih predmetov, to je iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Šola mora sicer še vedno obvezno ponuditi predmete iz obeh navedenih sklopov. Ponuditi mora najmanj šest izbirnih predmetov, od tega obvezno pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učenec pa izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

 

V povezavi z izbirnimi predmeti je sprememba 52. člena, ki omogoča, da je na željo staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom. S takšno rešitvijo se želi navedene učence razbremeniti pri obveznem delu programa v osnovni šoli, vendar pa to ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati  izbirnih predmetov, če se sam tako odloči.

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: