A obvezni program                  

Sk. ur pred.

Predmeti/Število ur tedensko

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

 

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

Tuji jezik

     

2

3

4

4

3

3

656,0

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

Družba

     

2

3

       

175,0

Geografija

         

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

         

1

2

2

2

239,0

Domovinska in državljanska kultura in etika

 

 

1

1

 

70,0

Spoznavanje okolja

3

3

3

           

315,0

Fizika

             

2

2

134,0

Kemija

             

2

2

134,0

Biologija

             

1,5

2

116,5

Naravoslovje

         

2

3

   

175,0

Naravoslovje in tehnika

     

3

3

       

210,0

Tehnika in tehnologija

         

2

1

1

 

140,0

Gospodinjstvo

       

1

1,5

     

87,5

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

834,0

Izbirni predmet 1

           

2/1

2/1

2/1

204,0

Izbirni predmet 2

           

1

1

1

102,0

Oddelčna skupnost

     

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

103,5

 

           

Skupaj ur

7907,5

Število predmetov

6

6

6

8

9

11

14

16

14

 

Število ur tedensko

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

Dnevi dejavnosti

Število dni letno

Sk. ur dejavnosti

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150,0

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135,0

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165,0

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225,0

 

           

Skupaj ur

675,0

Število tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

B razširjeni program

                 

 

Pomoč otrokom s pos. potr.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Jutranje varstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaljšano bivanje

5

5

5

5

5

2,5

 

 

 

 

Šola v naravi

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: