Projekt Naslov
1. Medpredmetno poučevanje Poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij

 

Projekti, prednostne naloge, nadaljevane iz prejšnjih let:

 • vzgojni načrt šole,
 • fleksibilni predmetnik,
 • Unesco (projekt varstva naravne in kulturne dediščine),
 • projekt Evropska vas,
 • projekt EKO šola,
 • projekt ZDRAVA šola,
 • raziskovalno-ustvarjalni tabori,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami,
 • tuji jezik (možnost izbire med nemškim in angleškim jezikom v 4. razredu, zgodnje učenje),
 • raziskovalno učenje, raziskovalne naloge, projekti na predmetni stopnji,
 • poudarek na vzgojnih vsebinah (medsebojni odnosi, vzgoja za zdravo življenje, domovinska in evropska vzgoja, prometna varnost, zdravstvena vzgoja, ekološka vzgoja, osebna in vzajemna zaščita, socialna vzgoja, vzgoja za medije, razvijanje pozitivne samopodobe in navajanje na telesni in umski napor),
 • sodelovanje na tekmovanjih, srečanjih, natečajih – prednostno za učence 9. r. (vpis v srednje šole),
 • učenci s specifičnimi učnimi težavami (specialni pedagog, zunanji strokovnjaki) … in
 • delo z Romi.
 • E šolstvo – Informatizacija šole
 • Samoevalvacija

Za vse omenjene naloge smo si oz. si bomo pridobili potrebna soglasja, podporo staršev in organov šole.

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)