Kot človeška vrsta smo spoznali, da je potrebno v skrb za okolje oz. okoljsko izobraževanje, zdravje, medsebojne odnose, … zajeti čim večje število ljudi, učencev, staršev, krajanov, občanov in politikov.

Zato smo se odločili za projekt EKO ŠOLE.

Projekt pomeni: zamisel, načrt in uresničevanje obojega.

FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe) je kratica mednarodnega imena za ta projekt. Pomeni Evropska fundacija za okoljsko vzgojo.

Predstavnik Evropske fundacije za Slovenijo je DOVES – Društvo za okoljevarstveno vzgojo. V projekt pa je aktivno vključeno tudi Slovensko ekološko gibanje.

Eko šola kot način življenja načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole.

Na pobudo koordinatorice in ob podpori ravnatelja OŠ Turnišče ter celotnega UZ, smo se v šol. letu 2002/2003 uradno vključili v projekt »Ekošola kot način življenja«.

V projektu delujemo ljudje, ki čutimo skrb za okolje in želimo zdravo okolje pustiti tudi našim potomcem.

Pravzaprav smo v OŠ Turnišče že pred samo vključitvijo v omenjeni projekt, že več let delali na področju okolja, zdravega načina življenja in izvajali številne akcije, projekte, raziskovalne naloge, ki so bile povezane s problematiko kraja, aktualizacije kot npr. ob Svetovnem dnevu voda, 22. marcu, Dnevu Zemlje, 22. aprilu, 2. februarju, Svetovnem dnevu mokrišč, 7. aprilu, Svetovnem dnevu zdravja, 16. oktobru, Svetovnem dnevu hrane, …, skratka v pouk smo vnašali ne le znanje o okolju, ampak tudi vzgojo o okolju in za okolje.

S številnimi zamislimi in pobudami smo obogatili ure pouka in obšolske dejavnosti.

Dojeli smo, da moramo v skrb za okolje, način življenja, razvijanja človekovih vrednot, strpnosti do drugih, medsebojnega spoštovanja in sožitja z naravo, okoljem, zajeti čim več ljudi. Učence od prvega razreda 9 – letke /šestletnike/, do tistih v 9-em razredu, štirinajst oz. petnajstletnike, pedagoške in tehnične delavce šole, starše, občinske funkcionarje, člane različnih organizacij, celotno populacijo krajanov oz. občanov Občine Turnišče.

Naša želja je, da bi varovali okolje na čim več področjih, da postane »EKO ŠOLA NAČIN ŽIVLJENJA OŠ TURNIŠČE«, in ne le ime zapisano na papirju.

Izbrali smo si:

Eko znak, delo naše učenke, ki simbolizira: knjiga je vir znanja, ki je potrebno v odnosu do okolja, sočloveka, za civilizacijski napredek, a ne na račun okolja. Buča je simbol učenosti, ki znanje črpa iz knjig, a hkrati je buča tudi del narave, do katere se moramo odgovorno obnašati, saj kot posameznik predstavljamo le majhen delček mozaika živih bitij na planetu Zemlja. Kot taki pa si nikakor ne moremo, niti NE SMEMO narave podrejati.

Rumeno – oranžna barva buče pa simbolizira energijo naših učencev.

Za slogan projekta »Ekošola kot način življenja«, pa smo si izbrali,
»VARUJMO VODNI – MODRI PLANET, KER TO NAŠ ŽIVLJENJSKI JE SVET!«

Eko himna, razpisali smo natečaj. Prispelo je 18 besedil 17-ih avtorjev. Za eko himno smo izbrali pesem Doroteje Balažic, učenke 8/9 razreda. Ostale smo objavili v EKO KOTIČKU, nekatere pa tudi v šolskem glasilu »Štrki«, ki je bilo vezano na projektna dela v šolskem letu 2002/2003.

V šolskem letu 2002/2003 smo (in v prihodnje bomo prav tako nadaljevali) na temah: ODPADKI, NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, VODA.

Vnašali smo okoljske vsebine v posamezna predmetna področja, dneve dejavnosti kot so tehniški, naravoslovni, športni dnevi, aktualizacije, timsko, raziskovalno, projektno delo učiteljev, vzgojiteljic, šolo v naravi, ure podaljšanega bivanja.

Razvijali smo čustven odnos do narave in čustven pristop pri raziskovanju okolja, spreminjanju osebnega ravnanja z odpadki, … od 1. do 9. razreda.

Navajamo delček opravljenega okoljskega medpredmetnega povezovanja od septembra 2002 do maja 2003, kot npr.: primerjava med življenjem v mestu in na vasi, problem onesnaževanja v mestih, vpliv onesnaževanja na vreme, o onesnaževanju okolja, narave, do katere se moramo preudarno obnašati, vpliv tehnike, umetnih snovi na okolje, viri energije in varčevanje le – te, zaščiti izdelkov v prijaznem odnosu do okolja, kovinskih odpadkih, o posegih človeka kot vplivu na globalne klimatske spremembe, »iskanju« ravnotežja med življenjskim prostorom ljudi in divjih živali v V in J Afriki v primerjavi z našo Notranjsko in Dolenjsko z rjavim medvedom, o nastajanju ozonskih lukenj, posledicah jedrskih poskusov, izginjanju naravnih biserov, pomenu podtalnice, onesnaževanju morij, voda v domačem kraju, popis divjih odlagališč in vpliv odpadkov na podtalnico v Občini Turnišče, posledicah potresov, vulkanskih izbruhov za okolje in ljudi, vplivu industrije na okolje, odpadkih v gospodinjstvu, pomenu zbiranja starega papirja, izrabljenih baterij, celoletni skrbi za zelenico posamezne razredne skupnosti, varstvu gozdov, onesnaževanju prsti, zraka, vode, pomenu zdrave pitne vode širše, s povdarkov v Občini Turnišče (ob mednarodnem letu voda), uporabnosti virov energije v gospodinjstvih Občine Turnišče, vplivu človeka na ekosisteme v okolici šole, dvigovanju samopodobe, medsebojnih odnosih v razredni skupnosti, kulturi prehranjevanja, ohranjanja starih jedi ob različnih kmečkih opravilih kot del kulturne dediščine, o zvoku- hrupu kot onesnaževalcu narave, o življenjskih okoljih v različnih letnih časih, izdelovanju velikonočnih okraskov iz odpadnega papirja, o izdelovanju verižic, adventnih venčkov, novoletnih okraskov, skulptur iz naravnih materialov, plodov, storžev, semen, kaširanju eko vrečk, eko map (za različne namene, priložnosti), mask, glasbil, umetniških src za Valentinovo, mozaika iz jajčnih lupin, izdelavi gibljive igrače iz odpadnega kartona, podstavkov iz odpadne embalaže za velikonočne jajčka, izdelavi zmajev iz odpadnih PVC vrečk, izdelavi krmilnic iz odpadne embalaže,… itd.

Na prvem delovnem projektnem sestanku OŠ Turnišče, 21. 10. 2002, smo ustanovili EKO programski svet.

Vizija zaposlenih v OŠ Turnišče je, da bi učence in s tem posredno čim večje število občanov Turnišča pripravili na drugačen način življenja med okoljem in socialno politiko. To je pomemben dejavnik, če hočemo kot vrsta preživeti.

Za nalogo smo si zadali cilje:

  • ohranjanja zdravega okolja,
  • odgovornega odnosa do narave,
  • zdravih medsebojnih odnosov, zdravega načina življenja, prehranjevanja,
  • ohranjanja naravnih in kulturnih spomenikov,
  • očiščevalno akcijo,
  • popisa divjih odlagališč, zbiranja papirja, baterij,
  • nudenja zdrave pitne vode,
  • vključevanja elementov okoljske vzgoje v vsa predmetna področja.

Kajti: »Vizija brez naloge ni drugega kot sen,
naloga brez vizije je tlaka,
vizija in naloga pa sta upanje sveta.«

(Skupno 351 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: