1971 – 1980

ŽIVLJENJE IN DELO

 1.      Posodobitev učno-vzgojnega procesa:

          Modernizirajo se učni načrti (od 1971/72 naprej) in ustanovijo sveti zavoda (Svet staršev, Delovna skupnost šole, Šolska samouprava učencev, ki spodbuja delo RS);

          po dogovoru staršev in delavcev šole postane zimska in letna šola v naravi za 5. razred obvezna (Baška – Rogla 1971/72);

          ustanovi se oddelek podaljšanega bivanja (1972/73);

          vzgojni predmeti in vedenje se ocenjujejo z opisnimi ocenami (1975/76);

          učitelju v pomoč pri pouku so zunanji sodelavci;

          uvaja se dodatni in dopolni pouk (1975/76), tekmovanja na različnih področjih (ne le športnih);

          učbeniki se dobijo v šoli za minimalno odškodnino (1973/74), šolske potrebščine se prodajajo v šoli (1975/76);

          učitelji pripravljajo skupne nastope z analizo;

          uredijo se predmetne učilnice ter strokovna literatura po učilnicah zaradi večje dostopnosti učencem (1974/75), množično se nabavljajo audio-vizualna sredstva.

 

  1. 2.Ostali dogodki in novosti:

          22. 10. 1972 se odkrije spomenik narodnemu heroju Štefanu Kovaču-Marku za šolo ob cesti (slavnostni govornik je pisatelj Miško Kranjec);

kovac

Še zadnja opravila pred odkritjem spomenika narodnemu heroju Štefanu Kovaču – Marku.

          leta 1972 dobi šola prvo nagrado Občinske izobraževalne skupnosti Lendava zaradi učno-vzgojnih rezultatov, ureditve okolice, rezultatov izvenšolskih dejavnosti ter pedagoških rezultatov;

          leta 1973/74 se prvič organizira zaključek 8. razreda s plesom;

          šola se po sklepu učiteljskega zbora uredi kot OZD;

          v šoli poteka šola za odrasle sedmi in osmi razred ter oddelek poklicne, čevljarske in tehnične šole Kranj;

          5. maja 1976 se izvede referendum o ustanovitvi vzgojno-izobraževalne skupnosti (VIZ Lendava), ki je prinesla določene prednosti življenju in delu šole;

          v šolski kuhinji se pripravljajo kosila;

          velik poudarek se namenja sistematičnemu zdravstvenemu varstvu (pregledi, cepljenja);

          šola se vključuje v akcije okolja (humanitarne, delovne, zbiralne; Nič nas ne sme presenetiti, Skrb za naše čisto okolje v KS);

          od šol. l. 1974 knjižnica ni le izposojevalnica – organizirajo se pedagoške ure;

          učenci in delavci sodelujejo z okoljem (Gorenje Varstroj in Planika sta pokrovitelja šole – predstavniki se udeležujejo vseh pomembnih dejavnosti šole; učenci obiskujejo karavli v Lendavskih goricah in na Kobilju);

          ob koncu desetletja zaživijo srečanja za starše na začasnem delu v tujini;

          v šol. l. 1979/80 deluje na šoli že 22 krožkov na štirih področjih: kulturno-umetniškem, poljudnoznanstvenem, telesno-kulturnem in družbeno-koristnem ter proizvodnem področju.

 

PODOBA ŠOLE

 

          Zgradi se centralna kurjava in napelje vodovod v učilnice (jesen 1971);

          pridobi se zemljišče, na katerem nastane šolski park – zelenice (1975/76);

          asfaltirajo se šolske zunanje površine: dvorišče (1974/75) in igrišča za rokomet, odbojko, košarko in med dvema ognjema (1978);

          na 60-ih arih se vzorno uredi nasad sadnega drevja (pomlad 1971);

          asfaltira se prostor za kolesarnico in uredi zelenica pred šolo (finančna sredstva prispeva tovarna Planika, 1980).

 

 Jožef Bence

(Skupno 237 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,