2001 – 2011

 

 1. Ostali dogodki in novosti:

          šola praznuje 40-letnico svojega obstoja (september, oktober (6. 10.) 2001).

 Ob splošni šolski vsebini, ki je del rutine, pogojevane z učnimi načrti 9-letnega osnovnošolskega izobraževanja (OŠ Turnišče je leta 2001 bila v 9-letki z 2. in 9. r.), je potrebno izpostaviti:

 • delo z nadarjenimi in učenci s posebnimi potrebami
 • skrb za osebno rast in napredovanje zaposlenih, posebej mladih sodelavcev in pripravnikov v vrtcu in šoli
 • uvajanje začetnega naravoslovja na razredni stopnji – TEMPUS
 • šolo v naravi in bivanje učencev v CŠOD
 • nenehno izboljšanje učnega uspeha, ki je bil več let celo 100 %
 • razvojne projekte, kot so varovanje kulturne (čevljarski muzej) in naravne dediščine (sibirska perunika)
 • pridobitev certifikatov in ekozastav, Zdrave in Unesco šole
 • mentorska šola pri uvajanju 9-letnega programa (več let)
 • sodelovanje naše folklorne skupine kot predstavnice Slovenije na otroškem folklornem festivalu »Jutrišnji mir se začenja z današnjim prijateljstvom« v Silistri v Bolgariji
 • uspešno sodelovanje mladih filmskih ustvarjalcev na mednarodnem otroškem filmskem festivalu »Balkan Kids« v Beogradu
 • vzgojno naravnanost našega dela, ki je bila obeležena s certifikatom »otrokom prijazne šole«
 • dneve odprtih vrat, ki so bili dobro obiskani s strani staršev in krajanov (rastišče sibirske perunike, gibanje in zdravo življenje, prireditev »šport-špas« …)
 • gibanje »Veter v laseh – s športom proti drogi«
 • obeleženje različnih mednarodnih dni, obletnic ali jubilejev (npr. dnevi miru s sajenjem dreves – Unesco, vstop Slovenije v EU)
 • izvedbo številnih kulturnih prireditev z vrtcem ali sodelovanje na občinskem nivoju (koncerti naših zborov z gosti, literarni večeri, prireditve ob materinskem prazniku ali na Kovačevi domačiji, kulturni program naših otrok za potrebe vasi …)
 • omogočanje kulturnih užitkov našim učencem – prisotnost priznanih kulturnih ustvarjalcev v šoli ali obiski v gledališčih Ptuj ali Maribor
 • aktivno sodelovanje na manifestaciji Evropska vas s predstavitvami članic EU – Danske, Grčije, Italije, Luksemburga, Litve, Irske in Poljske
 • številne raziskovalne naloge in tabore mladih (npr. likovni in gledališki)
 • »Bučkine šole« v jesenskih in zimskih počitnicah
 • medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka
 • izvajanje pouka v fleksibilnem predmetniku
 • e-šolstvo
 • izvajanje pomoči učencem Romom (delo romske pomočnice)
 • številne dobrodelne (pomoč Afriki, Unicefu, revnim) in različne zbiralne akcije (Pismo srca – papir, iztrošene baterije, tonerji in električni aparati); več naših učencev je bilo prejemnikov štipendij in drugih oblik pomoči iz teh akcij
 • vsakoletne očiščevalne akcije v šolskem okolišu
 • vzgojno delo, ki je bilo ob projektih (npr. revščina v svetu in pri nas) nadgrajeno z vzgojnim načrtom

PODOBA ŠOLE

 

 –          obnovi se stari del šole (2001).

 

ü  stalno posodabljanje računalniške in didaktične opreme, širitev medmrežja in optične povezave (tudi z vrtcem)

ü  širitev parkirišč in urejanje okolice šole

ü  obnova posameznih učilnic, jedilnice in delno kuhinje

ü  nabava traktorske kosilnice in novega kombiniranega vozila

ü  dograditev sodobne kurilnice in prehod na plin – okolju prijaznejši energent,

ü  pridobitev prostorov za garderobo strokovnih delavcev

ü  adaptacija učilnice za naravoslovje in postavitev nove opreme (eksperimentalne mize, digestorij),

ü  pridobitev novih, primernejših prostorov za knjižnico in nabava opreme

ü  nakup pohištva za več učilnic razredne stopnje in garderob za 1. r.

ü  izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo (projekt Občine Turnišče in Nogometne zveze Slovenije)

ü  priprava kabineta za likovno vzgojo

ü  obnova in posodobitev prostorov zbornice, šolske svetovalne službe in delno pisarn

ü  v zadnjih dveh letih je Občina Turnišče financirala celotno preplastitev asfaltnih igrišč, zamenjavo dotrajane salonitne kritine na šoli in telovadnici, lakiranje parketa v telovadnici in posodobitev prezračevanja ter prenovo dela sanitarij v pritličju šole.

 

 Jožef Bence

 

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,