Strokovni aktiv šole je mesto:

 

  • skupnega učenja njegovih članov,
  • izmenjave izkušenj in razvijanja novih idej,
  • delitve dela, pri katerih vsakdo prispeva in prejema najboljše,
  • evalvacije skupno zastavljenih ciljev.

 

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma delovnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje strokovnemu zboru šole predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

 

Vodje strokovnih aktivov v šolskem letu 2014/15:

 

aktiv učiteljev 1. triletja

  • vodja: 

 

aktiv učiteljev 2. triletja

  • vodja: 

                                                                    

aktiv učiteljev jezikoslovja

  • vodja: 

                                                                    

aktiv učiteljev naravoslovja in družboslovja

  • vodja: Brigita Žerdin

 

aktiv učiteljev vzgojnih predmetov

 

  • vodja: 

aktiv učiteljev podaljšanega bivanja

  • vodja: 

 

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: