delniDelni Sončev mrk, 20.3.2015, predstavlja v  OŠ Turnišče fizikalni dogodek leta  saj so pri njem sodelovali vsi učenci šole ter malčki iz vrtca Turnišče. Učenci 9.a razreda so skupaj z učiteljem fizike   izpeljali naravoslovni dan, s katerim so ostale učence šole obdarili z razlago in prikazom nevsakdanjega pojava. Izvajalci so se cel teden pripravljali na izvedbo opazovanja delnega mrka. Manjše  skupine so pripravile predstavitve o vsebinah povezanih z mrkom, izdelale plakate in pripomočke ter zbrale informacije o pričah, ki so že doživele popolni Sončev mrk. Obdelali so geometrijo in vrste  mrkov, poiskali zanimivosti v zgodovinskih zapisih o mrkih, predstavili varne načine opazovanja Sonca, merili čas z analemno sončno uro ter izpeljali opazovanje delnega mrka z varilskim steklom, zaščitnimi očali in s projekcijo preko    teleskopa.

Učenci 9. razreda so si s pomočjo zaščitnega filtra mrk ogledali tudi skozi teleskop, za ostale učence pa je bila primernejša metoda opazovanje s projekcijo. Dve skupini sta imeli posebne zadolžitve: prva je poskrbela za celotno organizacijo dogodka in vodenje učencev po prizorišču, druga pa je dokumentirala dogajanje in pripravila končni bilten, ki ga je dobil vsak učenec 9. razreda. Učenci so ponosno in odgovorno opravili zaupane naloge, kar dokazujejo obrazi in navdušenje udeležencev, ki so si ogledali njihov program.

Začetek pomladi 2015 si bodo učenci zapomnili po »odgriznjenem« Soncu in po nizkih temperaturah, ki so spremljale pojav. Ob tem so ugotavljali, da bi lahko merili tudi temperaturne spremembe. Naloga, ki jo lahko opravimo ob naslednjem mrku. Ampak z bistveno razliko: današnji opazovalci bodo takrat izvajalci!

Podobno kot je zapisal doktor Fran Dominko leta 1961 ob takratnem mrku:

» Čez tri desetletja bodo morda sedanji dijaki opazovalci tega mrka spet prebirali ta poročila, da bi tedaj kot očetje napotili svoje sinove na opazovanje popolnega sončnega mrka 11. avgusta leta 1999, ko bo v krajih ob jugoslovansko madžarski meji opoldne sredi poletja Sonce popolnoma mrknilo. «

Popolnega Sončevega mrka pri nas žal še dolgo ne bo, se bomo pa zadovoljili z delnim. Čeprav ga je težko primerjati s popolnim mrkom, nam je današnja izkušnja pokazala, da je ob pravem pristopu tudi delni Sončev mrk lahko razburljiva dogodivščina, ki pušča za sabo čudovite spomine. Zagotovo je to občutila tudi generacija turniških devetošolcev, ki so ta teden živeli in preživeli s Sončevim mrkom.

Objavljeno tudi na spletnem portalu V vesolje.