Po končanem zajtrku in zapeti pesmi Čebelar smo opravili tudi delavnice in oglede tako v učilnici in na terenu.