Datum:9.10.2020                                                                                                             Številka: 6000-05/2020-21 – JPT

V skladu s Pravilnikom o uporabi šolske telovadnice, ki je bil sprejet 1. 9. 2009, izdajamo naslednji

JAVNI POZIV ZA UPORABO TELOVADNICE

v šolskem letu 2020/21

1. Predmet poziva je najem uporabe telovadnice v OŠ Turnišče v sezoni 2020/2021.

2. Pogoji za sodelovanje:
Na poziv se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije in fizične osebe s sedežem v Občini Turnišče in izven Občine Turnišče.

3. Rok prijave:
Pisne vloge v okviru poziva oddajte na naslov Osnovna šola Turnišče, Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče ali na os-turnisce.ms@guest.arnes.si  do 20. 10. 2020.

Vloga mora vsebovati:

  • naziv in naslov uporabnika (društva,  kluba, rekreativne skupine … ),
  • priimek, ime, naslov in telefonsko številko odgovorne/kontaktne osebe, elektronski naslov,
  • naslov prejemnika računov za najem telovadnice,
  • oblika rekreacije (vrsta, dejavnost),
  • seznam udeležencev v skupini, (! po trenutnih priporočilih je lahko največ 10 oseb v skupini)
  • želeni termin. Termini, ki so na razpolago:
    • vsak dan od PON do PET: 15.30–16.30, 16.45–17.45, 18.00–19.30, 19.45–21.15     Termini do 18. 00 so namenjeni šoloobvezni mladini. Vmes so odmori za razkuževanje.

Prosimo, da najprej navedete termin, ki ga želite imeti, nato pa še rezervnega; v primeru, da bo več interesentov za isti termin.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli društva, klubi, organizacije in fizične osebe s sedežem v Občini Turnišče. Pri tem se bo upošteval tudi vrstni red prejema vloge, ki mora biti opremljena z vsemi zahtevanimi podatki. Upoštevali bomo samo pisne vloge.

5. Uporabnina šolske telovadnice je določena na uro (60 min) koriščenja in zaradi dodatnega razkuževanja znaša:

–  20, 00 € za odrasle,

– 7,00 € za predšolsko in šoloobvezno mladino[1],

– 10,00 €  za prireditve (turnirji …).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na sedežu Osnovne šole Turnišče, tel.: 02/ 621 98 71. Pravilnik o uporabi šolske telovadnice se nahaja na spletni strani www.os-turnisce.si

Uporaba telovadnice se bo izvajala po navodilih NIJZ, zato lahko pride tudi do odpovedi uporabe.

Melita Olaj, v. d.  ravnatelja


[1] Skupino sestavljajo izključno samo otroci do konca osnovne šole (9. razred). Če so vanjo vključeni posamezniki/kakšen posameznik, ki so starejši (t. i. mešane skupine), velja tarifa za odrasle.

(Skupno 148 obiskov, današnjih obiskov 1)