OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO POMURJE VLOGE ZA OTROŠKI DODATEK, VRTEC, ŠTIPENDIJE

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

Državna štipendija:

S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2020/21 vsem upravičencem do državne štipendije ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak/študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta.

Otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila:

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila).  

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati.

POTREBNO PA JE:

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:
– sprememba števila oseb ali upravičencev,
– vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
– sprememba vrste periodičnega dohodka,
– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.
Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb.

KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati  le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2020, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge.  

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku). Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA 2020

V mesecu avgustu in septembru 2020 pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge).
V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva  k dopolnitvi vloge, le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste  tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.  

Kontakti CSD Pomurje po enotah:

Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, tel. št. : 02/535 11 40, e-pošta: gpcsd.mursk@gov.si

Enota Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 60, e-pošta: gpcsd.ljuto@gov.si

Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, tel. št. 02/564 93 10, e-pošta: gpcsd.gornj@gov.si

Enota Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, tel. št. 02/578 98 40, e-pošta: gpcsd.lenda@gov.si

Služba ZUPJS, Ulica Rajh Nade 2a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02/585 86 61, 031 603 532, e-pošta: zupjs.csdpomur@gov.si

                                                                                                      Sandra Fekonja

                                                                                            Direktorica CSD Pomurje

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)