Starši so dobili preko elektronske pošte anketo za razširjene dejavnosti v naslednjem šolskem letu.

Na razpolago je 13 dejavnosti. Bodite pozorni na to, v katerih bodočih razredih bo dejavnost na razpolago.

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
1 Zdravje, varnost in zabava 1 2 3
2 Sproščevalnica 1 2 3 4 5 6
3 Športno jutro 1 2 3 4 5
4 Ustvarjalno gibanje 1 2 3 4 5
5 Gibanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Moje zdravo okolje 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 EKOfrajerji 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Šolska restavracija mladih talentov 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Diabetes 6 7 8 9
10 Mladinske delavnice 7 8 9
11 Igre z žogo 1 2 3 4 5 6
12 Igre z loparji 4 5 6
13 Korektivne vaje  1 2  3  4  5  6 7 8 9

Učenci, pogovorite se s starši in si izberite max dve dejavnosti (lahko eno ali nobeno).

 

Predstavitve dejavnosti:

Ponujene dejavnosti

 

Kratek opis dejavnosti

Gibanje Spodbujanje k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti, zdrav način prehranjevanja …)
Sproščevalnica Učenci se bodo seznanili z različnimi tehnikami sproščanja in spoznali pomembnost počitka in sprostitve.
Zdravje, varnost in zabava Učenci bodo preko igre spoznali pomembnosti zdravja in varnosti (v prometu, pri igri …).
Športno jutro Dan je dobro začeti z gibanjem, zato bomo zjutraj, pred poukom, z učenci sproščeno igrali elementarne in tekalne igre, nogomet, badminton, med dvema ognjema, igre naših prednikov …
Ustvarjalno gibanje V okviru dejavnosti učenci rešujejo starosti in sposobnostim primerne gibalne in prostorske probleme. Tudi igre sodelovanja spodbujajo kritično in ustvarjalno razmišljanje ter iskanje učinkovitih rešitev gibalnih in prostorskih problemov. Z ustvarjalnim gibanjem učenci izražajo svoja razpoloženja, občutke, misli.
Moje zdravo okolje Mnogi vplivi človeka rušijo ravnovesje v naravi, kar posledično vpliva na zdravje človeka. Zato učencem omogočamo dejavnosti, ki vključujejo prepoznavanje negativnih dejanj na okolje in iskanje možnih rešitev, spodbujanje h kritičnemu mišljenju ter krepitev okoljske in ekološke ozaveščenosti ter s tem skrb za zdravo domače in šolsko okolje.
EKOfrajerji Obravnavali bomo različne teme v zvezi s pomenom varovanja narave in to podkrepili s praktičnim delom (zbiralne akcije, natečaji …)
Šolska restavracija mladih talentov Z učenci bomo pripravljali različne jedi in ob tem spoznavali pomen prehrane, higiene, izbire posameznih živil kot vpliv na naše zdravje. Seveda bomo vse pripravljeno ustrezno servirali ter z užitkom in kulturnim bontonom preizkusili – pojedli. Navajali se bomo timskega sodelovanja.
Diabetes (spoznavanje posebnih prehranskih potreb) Učenci se bodo seznanili z različnimi boleznimi sodobnega časa in aktivno prispevali k premagovanju le teh na osebni ravni in kot promotorji to prenašali tudi širše med ostale sošolce, v domače okolje.
Mladinske delavnice V današnjem hitro spreminjajočem se svetu, učenci poleg formalne izobrazbe nujno potrebujejo različne kompetence (s področja socialnih veščin, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja …) s pomočjo katerih lažje obvladujejo razvojne in druge naloge v svojem življenju ter se naučijo uporabljati uspešne in racionalne strategije za reševanje različnih življenjskih izzivov. V okviru mladinskih delavnic se bomo v ta namen posvetili temam s področja: samopodobe, odraščanja, odgovornosti, čustvovanja, socialnih veščin, karierne orientacije …
Igre z žogo Ni predstavitve
Igre z loparji Ni predstavitve
Korektivne vaje Ni predstavitve

(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)