Na OŠ Turnišče potekajo priprave za izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Predstavitev ponujenih NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22 na OŠ Turnišče (bodoči 4., 5. oz. 6. r.):

 Neobvezni izbirni predmet4. r.5. r.6. r.Kratica
1Angleščina
4.r-predstavitev-za-učence
5.r-predstavitev-za-učence
6.r-predstavitev-za-učence
4 56N2A
2Nemščina456N2N
3Računalništvo4NRA
4Šport4 5 6NŠP
 Število predmetov433 

Pogoji, omejitve izbire,…

Izbor za neobvezni izbirni predmet (sedanji 3., 4., 5. r.).

  • 2 uri tedensko ali 1 uro ali nobeno.
    • jezika sta 2 uri tedensko, računalništvo in šport pa eno uro tedensko.
      (Torej samo en jezik ali dva ostala predmeta ali en ostali predmet ali noben predmet)
  • največje število učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport) –> delitev v skupine ob presežku.

Izbiro naredite starši učencev 3., 4., 5. razreda v eAsistentu v času od 1. do 16. aprila 2021.

(Skupno 202 obiskov, današnjih obiskov 1)