Na OŠ Turnišče potekajo priprave za izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Predstavitev ponujenih OBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22 na OŠ Turnišče (bodoči 7., 8., 9. r.)

 Izbirni predmet (klikni ime za predstavitev)7. r.8. r.9. r.Kratica
1Angleščina I7  AI1
2Angleščina II  8  AI2
3Angleščina III  9AI3
4Genetika9GEN
5Izbrani šport – nogomet FANTJE78 IŠPN
6Likovno snovanje 17 LS1
7Likovno snovanje 2 89LS2
8Literarni klub789LIK
9Nemščina I78 NI1
10Nemščina III  9NI3
11Obdelava gradiv: les789OGL
12Obdelava gradiv: umetne snovi789OGU
13Poskusi v kemiji89POK
14Računalniška omrežja789ROM
15Rastline in človek789RČL
16Retorika  9RET
17Sodobna priprava hrane789SPH
18Sonce, Luna in Zemlja789SLZ
19Starinski in družabni plesi  9SDP
20Šport za sprostitev789ŠSP
21Šport za zdravje DEKLETA78 ŠZZ
22Verstva in etika 1789VE1
 Število predmetov141516 

Pogoji, omejitve izbire,…

  • 2 uri tedensko (3 ure ob soglasju staršev).
    • Učenec GŠ (glasbene šole) lahko zaprosi za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (lahko delno ali v celoti).
  • Samo en šport na leto in naslednje leto ne istega, lahko pa drugi šport.
  • izbirni tuji jezik ne istega, kot redni tuji jezik.
  • Izbirni tuji jezik lahko vsa tri leta.
  • „Max“ števila učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport, tehnika, računalništvo) –> delitev v skupine ob presežku.
  • Ker ponujamo v vseh razredih 7. – 9. r. 22 predmetov (na razpolago pa je 14 skupin), bodo prednost imeli predmeti, kjer bo več prijav.

Izbiro naredite starši učencev 6., 7., 8. razreda v eAsistentu v času od 1. do 16. aprila 2021.

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)