Od torka, 26. 1. 2021 naprej bo vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole. Za ostale učence, se do preklica nadaljuje delo na daljavo.

Vstop v šolski prostor je dovoljen samo zaposlenim.

Pouk bomo izvajali po modelu C, kar pomeni, da:

  • se dejavnosti izvajajo znotraj istega oddelka,
  • oddelki ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo,
  • izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru istega oddelka,
  • individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč se izvaja v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

Pri izvajanju pouka je pomembno upoštevanje higienskih priporočil, še posebej temeljito zračenje prostorov, higiene rok in kašlja ter čiščenja, razkuževanja prostorov in upoštevanje medsebojne razdalje. Vsi zaposleni in učenci v objektu nosijo maske, učenci le izven učilnice (hodnik, garderobe, jedilnica …). Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi. Glede na to, da bo potrebno pogosto zračiti naj imajo učenci s sabo dodatna oblačila (jopice), ki jih lahko oblečejo, da jih med zračenjem ne bo zeblo v učilnici.

V tem času ne bomo izvajali ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in praktičnega dela prometne vzgoje.

Dnevi dejavnosti se bodo za učence, ki se izobražujejo v šoli, ob upoštevanju higienskih ukrepov, izvajali v šoli, za ostale učence, se lahko načrtujejo in izvajajo tudi na daljavo.

Prevoz učencev z avtobusom bo potekal z upoštevanjem navodil NIJZ: potniki na sedežih v cik-cak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok.

Priporoča se, v kolikor je možno, individualni prevoz otroka s strani staršev.

Prehrana za učence, ki se izobražujejo v šoli je zagotovljena. Priprava toplega obroka za učence od 4. do 9. razreda (za tiste, ki so upravičeni in naročeni) se nadaljuje.

Najpomembneje v tem trenutku je, da pride v šolo zdrav otrok iz zdrave družine.

Poskrbimo za svoje zdravje, zaščitimo se in ostanimo zdravi.

Vodstvo šole

(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)