Na OŠ Turnišče potekajo priprave za izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Predstavitev ponujenih OBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/23 na OŠ Turnišče (bodoči 7., 8., 9. r.)

Zap. št. Izbirni predmet
(klikni ime za predstavitev)
7. r.8. r9. r.Kratica
1Angleščina 18 AI1
2Angleščina 3  9AI3
3Daljnogledi in planeti 7 8 9 DIP
4Genetika9GEN
5Kemija v okolju8  9 KEO
6Likovno snovanje 17 LS1
7Likovno snovanje 2 89LS2
8Nemščina 17 8 9  NI1
9Nemščina 2  
10Obdelava gradiv: les789OGL
11Obdelava gradiv: umetne snovi789OGU
12Rastline in človek789RČL
13Retorika  9RET
14Sodobna priprava hrane789SPH
15Starinski in družabni plesi  9SDP
16Šolsko novinarstvo78 9 ŠNO
17Verstva in etika 1789VE1
Število predmetov91114

Pogoji, omejitve izbire,…

  • 2 uri tedensko (3 ure ob soglasju staršev).
    • Učenec GŠ (glasbene šole) lahko zaprosi za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (lahko delno ali v celoti).
  • Samo en šport na leto in naslednje leto ne istega, lahko pa drugi šport.
  • izbirni tuji jezik ne istega, kot redni tuji jezik.
  • Izbirni tuji jezik lahko vsa tri leta.
  • Maximalno števila učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport, tehnika, računalništvo) –> delitev v skupine ob presežku.
  • Ker ponujamo v vseh razredih 7. – 9. r. 17 predmetov (na razpolago pa je 12 skupin), bodo prednost imeli predmeti, kjer bo več prijav.

Izbiro naredite starši učencev 6., 7., 8. razreda v eAsistentu v času od 1. do 10. aprila 2022 (zaradi slabega odziva je rok podaljšan do 17. aprila) – tudi za tiste učence, ki ne bodo imeli nobenega predmeta. Po 10. aprilu boste dobili tisti, ki ne boste izpolnili ankete v eAsistentu, anketo v pisni obliki.

Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 7. r.
Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 8. r.
Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 9. r.

Glede na navodila eAsistenta, bi naj videli obvestilo, ko se prijavite v eAsistenta (https://www.easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185 ).
Dodatna navodila so na https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc
Navodila na kratko: 1. Moja šola za starše, 2. Izberete ime otroka, 3. Uredi pri izbirni predmeti, 4. obkljukate izbiro.
(Skupno 450 obiskov, današnjih obiskov 1)