Predstavitev ponujenih NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24 na OŠ Turnišče (bodoči 4., 5. oz. 6. r.):

Neobvezni izbirni predmet4. r.5. r.6. r.Kratica
1Angleščina4N2A
2Nemščina456N2N
3Šport456NŠP
Število predmetov3 (2)22

Pogoji, omejitve izbire,…

  • 2 uri tedensko ali 1 uro ali nobeno.
    • jezika sta 2 uri tedensko, šport pa eno uro tedensko.
      (Torej samo en jezik ali samo šport ali noben predmet).
  • največje število učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport) –> delitev v skupine ob presežku.
  • najmanjše število za kreiranje skupine je 12 učencev.
  • učenec/-ka ne sme izbrati istega izbirnega tujega jezika, kot ima redni tuji jezik.

Izbiro naredite starši učencev 3., 4., 5. razreda v eAsistentu v času od 10. do 16. aprila 2023 – tudi za tiste učence, ki ne bodo imeli nobenega predmeta.

Glede na navodila eAsistenta, bi naj videli obvestilo, ko se prijavite v eAsistenta (https://www.easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185 ).

Dodatna navodila so na https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

Navodila na kratko za izpolnjevanje ankete neobveznih izbirnih predmetov:
1. Prijavite se s svojimi podatki v eAsistent
2. Moja šola za starše
3. Izberete ime otroka
4. Uredi pri izbirni predmeti
5. Obkljukate izbiro

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)