Neobvezni izbirni predmet4. r.5. r.6. r.Kratica
1Angleščina5N2A
2Nemščina456N2N
3Računalništvo5NRA
4Šport456NŠP
Število predmetov23 (4)2

Pogoji, omejitve izbire,…

 • 2 uri tedensko ali 1 uro ali nobeno.
  • jezika sta 2 uri tedensko, šport oz. računalništvo pa eno uro tedensko.
   Možnosti so torej:
   – samo en tuji jezik ali 
   – šport in računalništvo (v 5. r.) ali
   – samo šport ali
   – samo računalništvo (v 5. r.) ali 
   – noben predmet.
 • največje število učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport) –> delitev v skupine ob presežku.
 • najmanjše število za kreiranje skupine je 12 učencev.
 • učenec/-ka ne sme izbrati istega izbirnega tujega jezika, kot ima redni tuji jezik (5. r.).

Izbiro naredite starši učencev 3., 4., 5. razreda (bodoči 4., 5., 6. r.) v eAsistentu v času od 15. do 21. aprila 2024 – skrajni rok je 30. 4. 2024.

Izbiro obvezno naredite tudi starši učencev, ki ne bodo imeli nobenega predmeta.

Glede na navodila eAsistenta, bi naj videli obvestilo, ko se prijavite v eAsistenta (https://www.easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185 ).

Dodatna navodila so na https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

Navodila na kratko za izpolnjevanje ankete neobveznih izbirnih predmetov:
1. Starši, prijavite se s svojimi podatki v eAsistent
2. Moja šola za starše
3. Izberete ime otroka
4. Uredi pri izbirni predmeti (* v letošnjem šolskem letu bi naj bila novost ta, da lahko anketo elektronsko izpolnijo le starši, ki so potrdili svoje kontaktne podatke)
5. Obkljukate izbiro

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)