e-gradiva pri kemiji

 

 Poročilo učitelja-izvajalca

 

Ime in priimek učitelja: BRIGITA ŽERDIN

 

Naziv in naslov šole: OŠ TURNIŠČE, PREŠERNOVA 2

 

Predmet in razred: KEMIJA, 8. RAZRED

 

Uporabljeno e-gradivo:

Naziv e-gradiva: ATOM IN PERIODNI SISTEM

Naslov na internetu: http://www.osbos.si/e-kemija/e-gradiva

 

Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):

 

Pouk je potekal v računalniški učilnici. Navodila so bila kratka in so obsegala časovno in vsebinsko omejitev. Prvo uro so samostojno predelovali periodni sistem elementov. Vseskozi so se lahko vračali na prejšnje vsebine in novo snov sami, neodvisno od učiteljice utrjevali. Drugo uro so učenci raziskovali samo zgradbo PSE (periode, skupine, kovine, nekovine,…) in odkrivali zakonitosti, ki veljajo za PSE.

Pri naslednji uri kemije, ki je potekala na klasičen način v razredu smo snov ponovili ob predstavitvi izdelanih PSE, ki so jih učenci izdelali samostojno doma.

 

 

Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):

 

Ta sklop je primeren za samostojno učenje za boljše učence. Učenci, ki imajo učne težave, rabijo pomoč učitelja. Brez pomoči se izgubijo ali pa jim zmanjka časa. Vsekakor pa je gradivo primerno, zelo primerno za popestritev klasičnega pouka.

Učenci so bili zelo zadovoljni s samim delom. Doma so izdelali lepe, inovativne PSE.

 

 

Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):     

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5)
http://www.osbos.si/e-kemija/e-gradiva 5
   
   

 

Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:

 

e-gradivo je za učitelja zelo dobrodošlo gradivo, seveda, če ima na razpolago ustrezno tehnologijo,v razredu. Za učence, boljše učence, so e-gradiva zelo dobrodošla pri preverjanju lastnega znanja, ki ga lahko preverijo sami doma. Mogoče bi moralo posamezno gradivo vsebovati oznako, za katero stopnjo gre (so primerna za učenčevo samostojno usvajanje znanja ali za ponavljanje,…)

 

 

 

Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni strani šole.

Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa.

 

 

 

Datum: 17. 11. 2008                                                        

 

 

 Poročilo učitelja-izvajalca

 

Ime in priimek učitelja: BRIGITA ŽERDIN

 

Naziv in naslov šole: OŠ TURNIŠČE, PREŠERNOVA 2

 

Predmet in razred: KEMIJA, 8. RAZRED

 

Uporabljeno e-gradivo:

Naziv e-gradiva: KEMIJSKE REAKCIJE

Naslov na internetu: http://www.osbos.si/e-kemija/e-gradiva

 

Opis, kako je pouk potekal drugače (priprava in izvedba pouka, tudi časovna zahtevnost ter didaktična vrednost drugačne izvedbe pouka):

 

Pouk je potekal v računalniški učilnici. Navodila so bila kratka in jedrnata. Učenci so v dveh šolskih urah ponovili in utrdili svoje znanje o kemijskih reakcijah. Učenci, ki imajo učne težave, gradiva niso predelali v celoti. V naslednji uri smo se o njihovem delu pogovorili. Sledilo je delo po skupinah, kjer so pripravljali gradivo za izvedbo eksperimenta. Eksperiment bo izveden po njihovih navodilih.

 

 

Mnenje o e-gradivu (pozitivno, negativno, možnosti za uporabo pri pouku):

 

Ta del sklopa je primeren za samostojno utrjevanje snovi za vse učence.  Učenci, ki imajo učne težave, rabijo več časa. Vsekakor pa je gradivo primerno, zelo primerno za popestritev klasičnega pouka.

Učenci so bili zelo zadovoljni s samim delom.

 

 

Ocenite e-gradivo s šolskimi ocenami (obkrožite):     

 

Uporabljeno e-gradivo Ocena (1-5)
http://www.osbos.si/e-kemija/e-gradiva 5
   
   

 

 

 

 

Nove ideje, ki so se porodile ob takem delu in predlogi avtorjem e-gradiv:

 

e-gradivo je za učitelja zelo dobrodošlo gradivo, seveda, če ima na razpolago ustrezno tehnologijo,v razredu. Za učence, boljše učence, so e-gradiva zelo dobrodošla pri preverjanju lastnega znanja, ki ga lahko preverijo sami doma. Mogoče bi moralo posamezno gradivo vsebovati oznako, za katero stopnjo gre (so primerna za učenčevo samostojno usvajanje znanja ali za ponavljanje,…)

 

 

 

 

Prilagam podroben opis izvedbe uporabe e-gradiv pri pouku (za vsaj 3 ure) skupaj z učnimi listi in izdelki učencev/dijakov ter vprašalnik za učence/dijake. Objavljeno je tudi na spletni strani šole.

Avtorsko delo je bilo opravljeno izven rednega delovnega časa.

 

Datum: 01. 12. 2008

(Skupno 465 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: , ,