OPIS TURNIŠČA

Turnišče spada med največja vaška naselja v Prekmurju. Nahaja se med Mursko Soboto in Lendavo in je sedež občine. Deloma obcestno, deloma gručasto naselje šteje 1616 prebivalcev. V slovenskem in širšem prostoru je znano po romansko-gotski cerkvi Marije Vnebovzete s freskami iz 14. stoletja. Cerkev si ogledajo številni turisti romarji, ki pa ob tej priložnosti radi stopijo še do tovarne in prodajalne čevljev Planika in čevljarskega muzeja ali mojstrice domače obrti Marije Rajtar (pletenje iz koruznega ličja) in se okrepčajo v bližnji gostilni ali v na novo odprti turistični kmetiji “Pri Vargovih”. V kraju in okoliških vaseh je moč najti še veliko drugih drobnih prekmurskih zanimivosti (narava, ljudsko stavbarstvo, etnologija, kulinarika).

Turniščani so ponosni na čevljarsko tradicijo in nekdanje cehovske pravice, ki jim jih je leta 1770 potrdila sama Marija Terezija. Za razliko od sosednjih vasi so bili tržani – varašanci* in ime se je ohranilo do danes. Na osnovi obrtne tradicije se je po vojni razvila čevljarska industrija, ki je svoj vrhunec dosegla v 80. letih z proizvodnjo športnih čevljev Adidas, a še vedno zaposluje preko 500 ljudi in daje osnovni kruh številnim družinam v okolici.

Gospodarska kriza nam ni prizanesla in je prizadela obe osnovni gospodarski dejavnosti, industrijo in kmetijstvo. Prebivalci se ne damo in iščemo nove možnosti, ki jih omogočajo naravne, zgodovinske danosti in nova lokalna samouprava. Veliko upov in skrbi nam daje načrtovana gradnja avtoceste proti evropskemu vzhodu, ki bo tekla v neposredni bližini kraja.

Kot centralno naselje in cerkveno središče je Turnišče imelo šolo že v srednjem veku. Podrobnejši podatki o njej datirajo v 17. in 18. stol., pozneje pa je imela pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju in ohranjanju slovenstva, saj je kraj na robu slovenskega narodnostnega ozemlja. Danes obiskuje Osnovno šolo Turnišče 365 učencev iz Turnišča in treh sosednjih vasi (Gomilica, Nedelica, Renkovci).

Zaradi solidnih pogojev dela, angažiranosti zaposlenih, otrok in staršev, so se v 90. letih na šoli uvajale številne nove oblike in metode dela – opisno ocenjevanje, integrirani pouk, zgodnje učenje tujega jezika, računalniško opismenjevanje, učna diferenciacija, …. Našteto je vodilo v uvajanje programa 9-letke na samem začetku.

Šport je bil in ostaja najpomembnejša prostočasna dejavnost učencev. Med znanimi športniki, ki so se kot pionirji kalili na športnih prizoriščih turniške šole je Robert Markoja – priznani strelec z zračno in malokalibrsko puško ter samostrelom. Občasno so učenci dosegali lepe dosežke tudi v ekipnih športih, največ nogometu, ki ima v okolju bogato tradicijo. Sedanja uspešna rokometna ekipa pomeni nov tovrstni vrhunec. Zanimivo je, da jedro ekipe tvorijo učenci, ki so si v programu 9-letke rokomet izbrali kot izbirni predmet.

*Varoš – varaš – po madžarsko trg, mestece!

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: , ,