Svet zavoda sestavlja 11 članov:

– trije predstavniki občine,

– pet predstavnikov šole in vrtca,

– trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V tem šolskem letu je na šoli 13 rednih oddelkov, v vrtcu pa 6 oddelkov – skupaj 19 oddelkov, torej 19 članov.

Volitve v Svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

 

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško in organizacijsko vodenje pomočnica ravnateljice.

 

Strokovni zbor zavoda sestavljajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, svetovalna delavka, knjižničarka, računalnikar.

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, ki poučujejo v oddelkih posameznih razredov.

 

Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate

v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.

 

V skupnost učencev se povezujejo oddelčne skupnosti.

 

V skupnost učencev se povezujejo oddelčne skupnosti.

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: , ,