Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev.

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje nacionalni koncept[1] in jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.

V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

°          samostojno učenje,

°          ustvarjalno preživljanje prostega časa,

°          sprostitvena dejavnost,

°          prehrana (kosilo).

 

SAMOSTOJNO UČENJE

 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire, iskati in nuditi pomoč. Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini.

Oblikujejo lastno učno metodo glede na to, kakšen učni tip so (vidni, slušni, gibalno-tipni, kombinirani).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:

°          urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,

°          pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,

°          dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,

°          telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,

°          rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,

°          pripravijo material ali pripomočke za delo,

°          opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …

 

 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:

°          pogovorijo o svojem delovnem dnevu,

°          odidejo k interesni dejavnosti,

°          obiščejo šolsko knjižnico,

°          gledajo televizijo,

°          rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,

°          gredo na sprehod,

°          se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

 

Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, vzpodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

 

PREHRANA

 

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi. Pripravljajo pogrinjke in preproste prigrizke.


[1] KONCEPT PODALJŠANO BIVANJE IN RAZLIČNE OBLIKE VARSTVA UČENCEV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI, 8. 4. 1999

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,