Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka. Le izjemoma se dogaja, da otrok v celoti razvije svoje zmožnosti, ne da bi mu pri tem pomagali tako starši kot učitelji.

 

Delavci šole skupaj z učenci in starši razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Starši se vključujejo v reševanje problemov, ki jih imajo njihovi otroci ali kadar njihovi otroci kršijo pravila šole. Šola usmerja starše v starševske delavnice, šolo za starše, svetovalne centre in druge ustanove.

 

Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku šolskega leta.

 

Staršem svetujemo, da si vzamejo čas za svojega otroka. Bodite mu dober zgled. Šola s svojim poslanstvom ne more sama prevzeti odgovornosti za razvoj otroka. Šola lahko le dopolnjuje starševska prizadevanja.

 

Priporočamo, da se občasno skupaj z otrokom udeležite pogovorne ure.

 

Kako lahko starši pomagate otroku:

  • redno sodelujte z razrednikom in sorazrednikom Vašega otroka;
  • spremljajte otrokovo šolsko delo, preverjajte opravljanje domačih naloge in urejenost šolskih potrebščin;
  • pomagajte mu razvijati delovne navade in razporediti čas za učenje;
  • poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan;
  • spodbujajte ga k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa;
  • bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah.

 

Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih,

ne pa na zgledih, je slaba.

 

Jan Amos Komenski

 

 

Če svojih težav ne uspemo rešiti doma ali v šoli, lahko učenci in starši pokličemo na brezplačni telefon:

tomtelefon  

policija113

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: