Skupnost učencev šole je oblika organiziranosti učencev v osnovni šoli, ki jo navaja tudi Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev. V SUŠ se povezujejo oddelčne skupnosti. Z vsakim novim šolskim letom se oblikuje odbor SUŠ, v katerega se vključita po dva delegata iz vsake oddelčne skupnosti. Izmed članov odbora se izvoli predsedstvo in predsednik. SUŠ ima mentorja.

Iz programa oddelčnih skupnosti se oblikuje letni program dela SUŠ. Na sestankih odbora SUŠ delegati z vodstvom šole in mentorjem razpravljajo o pripombah in predlogih oddelčnih skupnosti, vezanih na: pouk, prireditve in dejavnosti na šoli, urejenost šole ter novosti v šolskem sistemu. Načrtujejo organizacijo in izvedbo prireditev v tednu otroka, šolskega otroškega parlamenta in aktualnih akcij.

(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: