znak zdrava sola

OŠ Turnišče se je 11. novembra 2008 vključila k mednarodnemu projektu Zdrava šola.

 

 
RDEČA NIT V ŠOLSKEM LETU 2011/12 IMA NASLOV: ODNOS-si: zmanjševanje neenakosti

Neenakosti lahko preprečimo in so zato nepravične. Svoje delo bomo usmerili v različne oblike medsebojne pomoči, medsektorsko sodelovanje, pozornost do ranljivih skupin, omogočanje priložnosti za razvoj osebnih potencialov, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje …

 Za boljše in kvalitetnejše uresničevanje zastavljenih nalog mora Zdrava šola slediti 12 ciljem evropske in slovenske mreže zdravih šol.

 CILJI EVROPSKE IN SLOVENSKE MREŽE ZDRAVIH ŠOL

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: