1981 – 1990

ŽIVLJENJE IN DELO

 1. Posodobitev učno- vzgojnega procesa:

          Prenavljajo se učni načrti in predmetniki, uvaja se fakultativni predmet angleščine in prvi začetki računalništva in tečajnih oblik pouka (kolesarski izpiti, streljanje s puško, plavanje, smučanje);

          pojavijo se prvi dnevi odprtih vrat (prikaz dela interesnih dejavnosti), dejavnosti ob pouku (razni dnevi: naravoslovni, kulturni, športni, družbeno-potrebno delo, obrambni dan);

          novi pogoji dela omogočijo prehod na enoizmenski pouk (1988/89);

          razmahne se izobraževanje učiteljev (individualno in strokovni aktivi);

          šola se odpira navzven (vse več zunanjih sodelavcev pri pouku, raziskovalni projekti, sodelovanja promocijskega in tekmovalnega značaja).

 

  1. 1.Ostali dogodki in novosti:

          Leta 1980 začne voziti avtobus iz Gomilic in Nedelice (sofinancirajo starši), iz Renkovec šele popoldansko izmeno, in to v šol. l. 1984/85;

          šolsko glasilo Štorklje dobi novo obliko in vsebino (1981/1982);

          šola prejme častno plaketo Varstroja za dolgoletno sodelovanje (26. 12. 1982);

          skozi vas Turnišče poteka Zvezna štafeta mladosti (1982);

          ob otvoritvi zdravstvene ambulante v Turnišču sodelujejo učenci s kulturnim programom (4. julij 1982);

          šola prevzame pokroviteljstvo nad spominsko ploščo Jožetu Zadravcu na njegovi rojstni hiši (1982/83);

          vzpostavljeno je sodelovanje z OŠ Matije Gubca iz Gornje Stubice (1987);

          šola in KS Turnišče sodelujeta v oddaji TV Novi Sad “Znanje imanje” – Jasenovo – SAP Vojvodina (17. 4. 1988);

          v okviru dneva odprtih vrat (5. 6. 1988) je ogled novih šolskih prostorov ter adaptiranega starega dela šole;

 

          na igrišču pri šoli poteka prireditev ob občinskem prazniku s svečano otvoritvijo pridobljenih šolskih prostorov (22. 6. 1989);

          v uporabo so predani novi prostori in adaptirani stari del šole (1. 9. 1988);

          telovadnica se uradno preda svojemu namenu s slovesno prireditvijo ob dnevu republike (25. 11. 1989);

prva ura telesne vzgoje v telovadnici

Prva ura telesne vzgoje v novi telovadnici – pravi užitek.

          s prikazom dela interesnih dejavnosti se odpro vrata šole za zunanje obiskovalce (12. 5. 1990);

          v mesecu juliju 1990 smo gostitelji etnološkega raziskovalnega tabora, organiziralo ga je gibanje Znanost – mladini;

          pride do prave menjave generacije kadra na razredni stopnji, upokoji se 5 učiteljic razrednega pouka (1990);

 

PODOBA ŠOLE

 

          Meseca julija 1987 se začne gradnja prizidka s telovadnico;

prizidek

Gradnja prizidka.

          nabavi se nova oprema, uredi se okolica šole, šolsko nogometno igrišče ter 60- metrska atletska steza, 1983/83 se zasadi drevje okrog igrišč;

          s prispevkom enodnevnega zaslužka delavcev Planike Turnišče ter delavcev šole se nabavi oprema za pouk tehnične vzgoje (improvizirana tehnična delavnica), adaptirajo se poškodovane učilnice;

          na podstrešju nove šole se dokonča stezno avtomatsko strelišče, zunaj se zgradita novi teniški igrišči (1990/91);

          prične se obnova sadovnjaka z uvajanjem novih sort sadnega drevja.

 

 Jožef Bence

 

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,