1991 – 2000

 ŽIVLJENJE IN DELO

 1. Posodobitev učno-vzgojnega procesa:

          Nadaljujejo se dnevi odprtih vrat – “Prikaz novih oblik in metod dela pri rednem pouku” (integrirani, nivojski pouk, projektno delo; 1990/91); učenci se vključujejo v številna raziskovanja in tekmovanja;

          pojavi se računalniško opismenjevanje v 5. razredu – projekt PETRA (1994/95), opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu (1995/96), notranja fleksibilna diferenciacija pri matematiki v 5. razredu (1995/96), možnost izbire med angleščino in nemščino v 3. razredu – uvajanje zgodnjega učenja tujega jezika na razredni stopnji (1995/96), notranja fleksibilna diferenciacija in zunanja diferenciacija v 8. razredu (1996/97);

uvede se pomoč pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami (pomoč specialnega pedagoga z DOŠ II iz Lendave, 1995/96);

          po sklepu UZ ter pridobitvijo soglasja organov šole in staršev se šola prijavi na prehod v devetletno OŠ v 1. roku (1999/2000);

          v šolskem letu 1998/99 se šola vsebinsko in organizacijsko pripravlja na uvajanje devetletne osnovne šole v 7. razredu, 40 učencev 5. razreda se vpiše v 7. razred devetletne osnovne šole (1999/2000);

          vpiše se prva generacija devetletkarjev v 1. razred (2000/01);

prva generacija devetletke

Prva generacija “ta pravih” devetletkarjev.

          poteka neposredno sodelovanje pri pripravi in predstavitvi novih učnih načrtov ter urnikov za program devetletke ter prenovitev le-teh za ostale razrede osemletke (1998/99).

 

  1. 1.Ostali dogodki in novosti:

          Na svetu KS se sprejme sklep, da bo šola brez naziva – uradno: OŠ Turnišče (1992);

          leta 1996/97 se na novo potrdi statut – spet se voli Svet šole in Svet staršev;

          v okviru Pomurske turistične zveze se šola proglasi za najlepše urejeno šolo v Pomurju (1994 in 2000);

          učenci se prvič udeležijo raziskovalnega tabora v CŠOD (1994/95);

          šola se udeleži sejma: »Dnevi slovenskega izobraževanja« (1995(96);

          šola in vrtec se združita, uradni naziv: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovne šole Turnišče (1996/97);

          učbeniki se nabavljajo preko učbeniškega sklada za vse učence od 1. do 8. razreda (1996/97);

          na šoli se organizira raziskovalni tabor mladih raziskovalcev in tehnikov pod naslovom Varujmo naravo (1996/97);

          v šoli poteka 11. tabor slepih, ki ga organizira Karitas (1999/2000);

 

PODOBA ŠOLE

 

          Obnovi se fasada in napušč na starem delu šole (1993/94), zamenjajo se dotrajana okna (1994/95);

          prenovi in posodobi se računalniška učilnica z nakupom 12 računalnikov PENTIUM, povezanih v mrežo ter analogna priklopitev na internet (1996/97);

          zamenja se šolski kombi (1996/97);

          zamenjajo se okna na vzhodu starega dela šole, v pritličju in prvem nadstropju (1997/98), prepleska se prvo nadstropje novega dela šole ter dvorišče zgradbe Planika (1999/2000);

          učilnice 1. razredov se opremijo z novim pohištvom, obnovi se oprema za 1. razred devetletke – dva oddelka (1999/2000);

 

 Jožef Bence

(Skupno 527 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: ,