ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja Milena Mertik. Njeno delo vključuje tudi:

  • učenje in poučevanje
  • skrb za telesni, socialni in osebni razvoj učencev
  • reševanje vzgojne problematike
  • delo z učenci s posebnimi potrebami
  • delo z nadarjenimi učenci
  • poklicno orientacijo
  • zaznavanje in reševanje socialno-ekonomskih stisk
  • vpis otrok v šolo
(Skupno 184 obiskov, današnjih obiskov 1)
 

Oznake: