Spoštovani starši.

Od ponedeljka 19. 10. 2020 do petka 23. 10. bo za učence od 6. do 9. razreda potekal pouk na daljavo. Z njim so se že srečali preteklo šolsko leto. Opravili so tudi tehniške dneve, kjer so bili seznanjeni, kako delujejo spletne učilnice (Xooltime), komunikacija, kanali, oglasna deska v eAsistentu, kako se vključiti v videokonference …

Vsa komunikacija učitelj – učenec, učenec – učitelj, učitelj – starši, starši – učitelj bo potekala preko teh spletnih orodij v eAsistentu (ne preko klasične elektronske pošte). Za dostop do teh orodij imajo vsi učenci  AAI uporabniški račun in geslo (preverjeno na tehniškem dnevu).

Od učiteljev bodo dobili navodila (dnevna ali tedenska) za delo, po katerih bo delo pri posameznem predmetu potekalo. Pri izobraževanju na daljavo bodo uporabljali učbenike, delovne zvezke, e-gradiva, druga dodatna gradiva. Dodatna gradiva in opravljene naloge bodo zbirali v mapi, v e-učilnici …

Naloženo delo so dolžni opraviti vestno in odgovorno. Njihovo delo bodo učitelji preverjali sproti preko povratnih informacij v spletnih učilnicah in ob vrnitvi v šolo.

Sproti dnevno morajo biti dosegljivi in odzivni učiteljem – kot če bi bili v šoli. Če se zgodi, da zbolijo ali zataji tehnika in dela ne morejo opravljati sproti, morate starši to še isti dan sporočiti razredniku. Za daljši izostanek zaradi bolezni je potrebno zdravniško opravičilo. Za neopravičen izostanek od pouka na daljavo, bomo ukrepali  po Pravilih hišnega reda.

Učenci so bili v šoli z okrožnico seznanjeni o delu na daljavo.

Razredniku/učiteljem sproti sporočajte, če pride do težav.

Vsem skupaj želim uspešno delo, da ostanete zdravi in da se čim prej vsi skupaj vrnemo v šolske klopi.

Za UZ:

Melita Olaj, v. d. ravnatelja

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)