I. Terminski plan in aktivnosti izbora:

 • Do 26. marca smo sestavljali nabor predmetov.
 • V tednu od 29. marca naprej si boste učenci pogledali predstavitve izbirni predmetov (tukaj na spletni strani šole).

1. – 16. april 2021 IZBOR

 • 3., 4., 5. r. (bodoči 4., 5., 6.) (neobvezni izbirni predmet). Izpolnijo starši v eAsistentu.
 • 6., 7., 8. r. (bodoči 7., 8., 9.) (obvezni izbirni predmet). Izpolnijo starši v eAsistentu. 

26. april – 2. maj: doizbor oz. drugi krog (prerazporeditev tistih učencev, katerih predmetov zaradi premajhnega števila prijav ne bo).

 • 4. maj: objava izbranih izbirnih predmetov (pogoj, da so vsi izpolnili).

II. Pogoji, omejitve izbire,…

Izbor za neobvezni izbirni predmet (3., 4., 5. r.).

 • 2 uri tedensko ali 1 uro ali nobeno.
  • jezika sta 2 uri tedensko, računalništvo in šport pa eno uro tedensko.
   (Torej samo en jezik ali dva ostala predmeta ali en ostali predmet ali noben predmet)
 • največje število učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport) –> delitev v skupine ob presežku.

Izbor za obvezni izbirni predmet (6., 7., 8. r.):

Starši, ki imajo dostop do eAsistenta – ne glede na vrsto dostopa – po prijavi izberejo „Izbirni postopek“.

 1. Koliko ur bo imel učenec (2 ali 3)? (Učenec GŠ pa lahko samo 1 ali 0).
 2. Primi najpomembnejši predmet in ga odvleci na prvo mesto, drugega po pomembnosti odvleci na drugo mesto in tako glede na pomembnost razvrsti vse predmete.
 3. Potrdi izbiro, da se shrani.

Pogoji, omejitve izbire,…

 • 2 uri tedensko (3 ure ob soglasju staršev).
  • Učenec GŠ (glasbene šole) lahko zaprosi za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (lahko delno ali v celoti).
 • Samo en šport na leto in naslednje leto ne istega, lahko pa drugi šport.
  • Izbrani šport nogomet je namenjen fantom, zato ga dekleta ne izbirajte.
  • Šport za zdravje pa je namenjen dekletom, zato ga fantje ne izbirajte.
 • izbirni tuji jezik ne istega, kot redni tuji jezik.
 • Izbirni tuji jezik lahko vsa tri leta.
 • „Max“ števila učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport, tehnika, računalništvo) –> delitev v skupine ob presežku.
 • Ker ponujamo v vseh razredih 7. – 9. r. 22 predmetov (na razpolago pa je 14 skupin), bodo prednost imeli predmeti, kjer bo več prijav.

Pripravil Andrej Rogač

(Skupno 229 obiskov, današnjih obiskov 1)