Predstavitev ponujenih OBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24 na OŠ Turnišče (bodoči 7., 8., 9. r.)

Zap. št. Izbirni predmet
(klikni povezavo za predstavitev)
7. r.8. r9. r.Kratica
1Angleščina 17 AI1
2Angleščina 2 89AI2
3Angleščina 39AI3
4Genetika9GEN
5Gledališki klub789GKL
6Likovno snovanje 17 LS1
7Likovno snovanje 2 89LS2
8Nemščina 17  NI1
9Nemščina 2 89NI2
10Obdelava gradiv: les789OGL
11Obdelava gradiv: umetne snovi789OGU
12Poskusi v kemiji89POK
13Računalništvo Multimedija789MME
14Rastline in človek789RČL
15Retorika  9RET
16Sodobna priprava hrane789SPH
17Sonce, Luna in Zemlja789SLZ
18Verstva in etika 1789VE1
Število predmetov11 (10)12 (11)15 (13)

Pogoji, omejitve izbire,…

  • 2 uri tedensko (3 ure ob soglasju staršev).
    • Učenec GŠ (glasbene šole) lahko zaprosi za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (lahko delno ali v celoti).
  • Samo en šport na leto in naslednje leto ne istega, lahko pa drugi šport.
  • izbirni tuji jezik ne istega, kot redni tuji jezik.
  • Izbirni tuji jezik lahko vsa tri leta.
  • Maximalno števila učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport, tehnika, računalništvo) –> delitev v skupine ob presežku.
  • Ker ponujamo v vseh razredih 7. – 9. r. 17 predmetov (na razpolago pa je 14 skupin), bodo prednost imeli predmeti, kjer bo več prijav.

Izbiro naredite starši učencev 6., 7., 8. razreda v eAsistentu v času od 10. do 16. aprila 2023 – tudi za tiste učence, ki ne bodo imeli nobenega predmeta (glasbena šola).

Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 7. r.
Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 8. r.
Zaslonska slika ankete v eAsistentu – 9. r.

Glede na navodila eAsistenta, bi naj videli obvestilo, ko se prijavite v eAsistenta (https://www.easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185 ).
Dodatna navodila so na https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

Navodila na kratko za izpolnjevanje ankete neobveznih izbirnih predmetov:
1. Prijavite se s svojimi podatki v eAsistent
2. Moja šola za starše
3. Izberete ime otroka
4. Uredi pri izbirni predmeti
5. Razvrstite predmete z vlečenjem
* kliknete na eno od izbir za število ur izbirnih predmetov na teden

(Skupno 255 obiskov, današnjih obiskov 1)