Spoštovani starši,

OŠ Turnišče je od šolskega leta 2018/2019 vključena v poskus in preizkušanje koncepta razširjenega programa. Poskus se s tem šolskim letom zaključuje, vendar za šole, ki smo sodelovale v tem poskusu v šol. letu 2023/24 velja prehodno obdobje do popolne uvedbe programa. Tako bomo delo v okviru vsebinskega področja GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK  še nadaljevali. 

To področje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem. Vsebuje različne dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad.

Učencem ponujamo različne dejavnosti iz treh vsebinskih sklopov: GIBANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE ter ZDRAVJE IN VARNOST.

Dejavnosti omenjenih sklopov se bodo izvajale izven obveznega programa (pred poukom, med poukom, po pouku, v času podaljšanega bivanja in jutranjega varstva). Učenci imajo priložnost, da skupaj z učitelji in starši izberejo tiste dejavnosti, ki upoštevajo njihove interese, razvijajo in nadgrajujejo njihova močna področja ter krepijo šibka. Ob tem imajo čas tudi za počitek, sprostitev in umiritev. Učenci spoznajo različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusijo, občutijo in doživijo.

PROSIMO, DA ANKETO IZPOLNITE DO PONEDELJKA, 22. 5. 2023.

Navodilo za izpolnjevanje ankete ste dobili v elektronskem sporočilu 19. 5. 2023.

Ponujene dejavnostiKratek opis dejavnostiPrimerno za učence
(razred)
GibanjeSpodbujanje k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja. Učenci razvijajo gibalne sposobnosti skozi igro in različne gibalne dejavnosti.1. do 9. r.
SproščevalnicaS pomočjo glasbe, razteznih vaj, elementov joge se učenci učijo sproščati sebe in svoje telo.1. do 6. r.
Zdravje, varnost in zabavaUčenci bodo preko igre spoznali pomembnost zdravja in varnosti (v prometu, pri igri …)1. do 3. r.
Jutranja gibalnicaDan je dobro začeti z gibanjem, zato bomo zjutraj, pred poukom, z učenci sproščeno igrali elementarne in tekalne igre, nogomet, badminton, med dvema ognjema, igre naših prednikov.2. do 5. r.
Ustvarjalno gibanjeV okviru dejavnosti učenci rešujejo starosti in sposobnostim primerne gibalne in prostorske probleme. Tudi igre sodelovanja spodbujajo kritično in ustvarjalno razmišljanje ter iskanje učinkovitih rešitev gibalnih in prostorskih problemov. Z ustvarjalnim gibanjem učenci izražajo svoja razpoloženja, občutke, misli.1. do 5. r.
Moje zdravo okoljeMnogi vplivi človeka rušijo ravnovesje v naravi, kar posledično vpliva na zdravje človeka. Zato učencem omogočamo dejavnosti, ki vključujejo prepoznavanje negativnih dejanj na okolje in iskanje možnih rešitev, spodbujanje h kritičnemu mišljenju ter krepitev okoljske in ekološke ozaveščenosti ter s tem skrb za zdravo domače in šolsko okolje.1. do 9. r.
EKO frajerjiObravnavali bomo različne teme v zvezi s pomenom varovanja narave in to podkrepili s praktičnim delom (zbiralne akcije, natečaji …)1. do 9. r.
Igre z loparjiUčenci  spoznajo igre: namizni tenis, badminton in tenis.4. do 6. r.
Korektivne vajeso namenjene izboljšanju gibalne strukture učencev (pravilna drža …).1. do 9. r.
KošarkaUčenci se bodo urili v osnovnih tehničnih elementih košarkarske igre – vodenje žoge, podaje, met na koš. Glavni cilj dejavnosti je izboljšanje obvladovanja žoge, učenci se bodo med drugim naučili tudi pravila igre v košarki. Vse te elemente bodo spoznavali na zabaven način in skozi igro. Učenci bodo prav tako spoznali osnovne taktične elemente košarkarske igre – odkrivanje, vtekanje, križanje, skok, blokade. Skozi igro bomo pri učencih spodbujali medsebojno sodelovanje, spoštovanje pravil igre, disciplino in zdravo tekmovalnost. 4. do 9.r.
Šolska restavracija malih talentovZ učenci bomo pripravljali različne jedi in ob tem spoznavali pomen prehrane, higiene, izbire posameznih sestavin kot vpliva na naše zdravje in t. i. zdravje okolja. Seveda bomo vse pripravljeno ustrezno servirali ter z užitkom in s kulturnim bontonom preizkusili – pojedli. Navajali se bomo strpnosti in timskega sodelovanja. Na PS (predmetni stopnji) pa se bomo ob naših aktivnostih dotaknili tudi  pomena TR (trajnostnega razvoja).1. do 9. r.
Diabetes (spoznavanje posebnih prehranskih navad)Učenci se bodo seznanili z različnimi boleznimi sodobnega človeka v današnjem času in s pridobljenimi veščinami aktivno prispevali k preprečevanju le teh tako na osebni ravni, kakor tudi v vlogi promotorjev, ko bodo to prenašali tudi širše med ostale vrstnike in v domače okolje.6. do 9. r.
Prva pomočSpoznavanje praktičnih napotkov za hitro in pravilno ukrepanje pri poškodbah, nenadnih obolenjih Pomen prvih, začasnih, hitrih, pravilnih ukrepov. Spoznavanje pomena varovanja zdravja in življenja. Spoznavanje neugodnih situacij, nezgod, poškodb…, ravnanje ob nevarnih snoveh. Urjenje praktičnih veščin.5. do 9. r.
Mladinske delavniceV današnjem hitro spreminjajočem se svetu, učenci poleg formalne izobrazbe nujno potrebujejo različne kompetence (s področja socialnih veščin, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja… ) s pomočjo katerih lažje obvladujejo razvojne in druge naloge v svojem življenju ter se naučijo uporabljati uspešne in racionalne strategije za reševanje različnih življenjskih izzivov. V okviru mladinskih delavnic se bomo v ta namen posvetili temam s področja: samopodobe, odraščanja, odgovornosti, čustvovanja, socialnih veščin, karierne orientacije …7. do 9. r.

Melita Olaj, ravnateljica

(Skupno 209 obiskov, današnjih obiskov 1)