Zap. št. Izbirni predmet
(klikni povezavo za predstavitev)
7. r.8. r9. r.Kratica
1Angleščina 18 AI1
2Genetika9GEN
3Likovno snovanje 17 LS1
4Likovno snovanje 2 89LS2
5Likovno snovanje 39LS3
6Literarni klub789LIK
7Nemščina 17  NI1
8Nemščina 2 8NI2
9Nemščina 39NI3
10Obdelava gradiv: les789OGL
11Obdelava gradiv: umetne snovi789OGU
12Poskusi v kemiji89POK
13Rastline in človek789RČL
14Retorika  9RET
15Sodobna priprava hrane789SPH
16Zvezde in vesolje789ZVE
17Verstva in etika 1789VE1
Število predmetov91113

Pogoji, omejitve izbire,…

  • 2 uri tedensko (3 ure ob soglasju staršev).
    • Učenec GŠ (glasbene šole) lahko zaprosi za oprostitev obiskovanja obveznih izbirnih predmetov (lahko delno ali v celoti).
  • izbirni tuji jezik ne istega, kot redni tuji jezik.
  • Izbirni tuji jezik lahko vsa tri leta.
  • Maximalno števila učencev v skupini je 28, pri nekaterih predmetih pa 20 (šport, tehnika, računalništvo) –> delitev v skupine ob presežku.
  • Ker ponujamo v vseh razredih 7. – 9. r. 16 predmetov (na razpolago pa je 14 skupin), bodo prednost imeli predmeti, kjer bo več prijav.

Izbiro naredite starši učencev 6., 7., 8. razreda v eAsistentu v času od 15. do 21. aprila 2024 – skrajni rok je 30. 4. 2024.

Izbiro obvezno naredite tudi starši učencev, ki ne bodo imeli nobenega predmeta (glasbena šola).

Glede na navodila eAsistenta, bi naj videli obvestilo, ko se prijavite v eAsistenta (https://www.easistent.com/ehelper/baza_znanja#/articles/article/9185 ).
Dodatna navodila so na https://www.youtube.com/watch?v=owXU3wqQlJc

Navodila na kratko za izpolnjevanje ankete obveznih izbirnih predmetov:
1. Prijavite se s svojimi podatki v eAsistent
2. Moja šola za starše
3. Izberete ime otroka
4. Uredi pri izbirni predmeti (* v letošnjem šolskem letu bi naj bila novost ta, da lahko anketo elektronsko izpolnijo le starši, ki so potrdili svoje kontaktne podatke)
5. Razvrstite predmete z vlečenjem
6. kliknete na eno od izbir za število ur izbirnih predmetov na teden

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 2)